Production Lightmedia, jedinstveni u onome što radimo.

Optička platna

Velike svijetleće površine se u pravilu rade od platna. To platno se zove backlit i obično je njegova masa do 510 gr/m2. Platna se raspinju na poseban sistem aluminijumskih profila (LUMI 2000 TENSION SYSTEM) koji su vezani za čeličnu konstrukciju. Pozadina reklama je reflektorski lim, obično u bijeloj boji radi bolje refleksije sa izvora svjetlosti. Na limene površine raspoređuju se fluo cijevi ili LED diode za osvjetljevanje velikih površina. Ove reklame se oslikavaju na dva načina ili direktnom štampom na platno (full color) ili prelijepljivanjem translucentnim folijama. Ovakve reklame praktično nisu ograničene dimenzijama. Najočitiji primjer ovakvih reklama su reklame na benzinskim pumpama, velike svijetleće površine na rubovima nadstrešnica.

Izeta Sarajlića 15,
75000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina

Gdje se nalazimo

Lightmedia d.o.o. Tuzla © Copyright 2007-2023. Sva prava pridržana. Design by: Web studio NESA
LOGO
Lightmedia d.o.o. Tuzla © 2020
Sva prava pridržana.

Design by: 
Web studio NESA
X

Lightmedia Tuzla

Strogo zabranjeno kopiranje i korištenje sadržaja web stranice. Svi tekstovi i slike su zaštićene autorskim pravima vlasnika stranice.