TERMOFORMIRANE REKLAME
a
Loading ...

Termoformirane reklame su najefektnije svijetlece reklame i njihov oblik nema prakticnih ogranicenja. Uobicajeno se koriste za serijske reklame,
ali LightMedia u ponudi ima standardne termoformirane natpise u vise velicina u jednom fontu, koji mogu imatati razlicitu boju folija ili svjetlosti

Postupak izrade termorofmiranih reklama se sastoji iz nekoliko faza.
- izrada alata/kalupa na CNC obradnom centru
- grijanje plastiène ploèe
- vakuum formiranje plastiène ploèe preko kalupa
- trim / obrezivanje nepotrebnih dijelova sa formiranog oblika
- izrada pozadine znaka
- montaza i spajanje LED rasvjete

 

| LightMedia Production © | Tuzla B&H |