SLIM REKLAME
a
Loading ...

Jako tanke svijetleće reklame (do 3 cm), osvijetljene su LED modulima ili tankim fluo cijevima, a oslikavanje se vrši BACKLIT PAPIROM. Posebno su pogodne za butike i tržne centre, gdje se zahtijevaju slike visoke rezolucije i reklame male potoršnje električne energije.

| LightMedia Production © | Tuzla B&H |