KASETNE REKLAME
a
Loading ...

Tipične pravougle reklame, sa zaobljenim ili oštrim uglovima. Okvir reklame je od tipskog PVC ili aluminijumskog profila, prosvijetljena strana je od plexiglasa, osvjetljenje je uobičajeno fluo cijevi ili u novije vrijeme specijalne LED diode za veće ravne površine. Oslikavanje prosvijetljenih površina se u pravilu radi translucentnim folijama – koje se lijepe na prednju stranu plexiglasa. Translucentne folije imaju tu osobinu da prilikom prolaska svjetlosti kroz njih, ne gube ton boje koji je osnovni izabrani ton, zbog toga su ove reklame, jako upadljive i živih su boja i danju i noću.

- Jednostrane
Prednja strana je plexiglas, okvir je od opisanih profila PVC ili Al., pozadina je reflektorski lim na kome su montirane svjetiljke ili LED diode, a u ovisnosti kako se montira, moguće je da reklama ima u nosivu čeličnu konstrukciju.

- Dvostrane
Jednake jednostranim po principu izrade, s tim da se izvor svjetlosti nalazi na sredini vertikanog presjeka reklame i da su obje strane prosvijetljene i oslikane.

- Block out
Sve popularnije reklame, koje daju efekat 3d znakova, izrađene su tako da svjetlost jedino prolazi kroz neoslikane površine, tako da noću imate efekat, kao da su slova samostojeća. Za ovaj noćni efekat, jako povoljne i interesantne reklame.

- PVC display – kompletno plexiglas – osvjetljenje
Reklamne svijetleće kutije kompletno izrađene od plexiglasa i forexa. Osvjetljenje je ostvareno fluo cijevima ili LED diodama. Izrađuju se kao jednostrani i dvostrani displeji. U pravilu, manjih su dimenzije (do 1 m2) radi toga što nemaju čvršćih nosećih dijelova osim PVC. Pogodni su kao bankomat displeji ili indoor svijetleći displeji.

| LightMedia Production © | Tuzla B&H |